پست های ارسال شده در شهریور سال 1394

تمام ماجرای من

ﻭ ﯾــﻪ ﺟــﺎﯾــﯽ ﺩﻟــﺖ ﻣـﻰ ﺧـــﻮﺍﺩ ﺩﺳـﺘــﺸﻮ ﺑــﮑـﺸـﯽ، ﻧـــﮕـﻬﺶ ﺩﺍﺭﯼ، ﺻــﻮﺭﺗــﺶ ﺭﻭ ﻣــﯿـﻮﻥ ﺩﺳــﺘـﺎﺕ ﻣــﺤﮑـﻢ ﺑــﮕـﯿـﺮﯼ ﻭ ﺑﮕﯽ :ﺑــﺒـﯿـﻦ !همیشه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 33 بازدید

که هزاران فرشته می خواهند بعد از او در پناه تو باشند

********************************************** ای قشنگ ترین بهانه زندگیمبه من بگو مهرو محبت رااز کدامین چشمه زیبایی گرفتیکه خارها را گل کردیو دل ها ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 8 بازدید